Kontakt

Fakturačné údaje

Jozef Ondrovič
L. Novomeského 2702/21
902 01 Pezinok
Slovenská republika
IČO: 44 789 611
DIČ: 107 826 73 44
Živnostenský register:Okresný úrad Pezinok, č. živnostenského registra: 130-20532

Osobné stretnutie

V prípade záujmu o osobné stretnutie nás prosím vopred kontaktujte
telefonicky +421 904 508 680 alebo emailom ondrovic@finalclean.sk